☰ Menu
Bayer Global
 
Click here

Jejich rolí je být pro nás vším...
Naší rolí je poskytnutí péče, která je ochrání
Vaši mazlíčci zaujímají ve Vašem životě výjimečné postavení. Tím, že je odčervíte minimálně každé tři měsíce pomocí přípravků Drontal®, budete hrát nezastupitelnou roli i pro ně.

Přípravky řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky na odčervení, které působí proti nejčastějším střevním parazitům u psů a koček.

Parasitic Worms

Střevní parazité se dělí na oblé červy a ploché červy. Mezi oblé červy patří : škrkavky, měchovci a tenkohlavci. Ploší červi jsou tasemnice.

Jak skvělé je pobývat venku! Váš miláček může běhat s větrem o závod, zkoumat a objevovat... hmm... tyto malé příšery:

Zpět k červům
Hookworm Hookworm
Whipworm Whipworm
Roundworm Roundworm
Tapeworm Tapeworm
Hookworm Lifecycle
Whipworm Lifecycle
Roundworm Lifecycle
Tapeworm Lifecycle
Tapeworm2 Lifecycle

A yucky fact...

Některé druhy dospělých samičích červů mohou vyprodukovat

vajíček denně

...and another

Někteří červi mohou dosáhnout neuvěřitelné délky

Posunutím zjistíte, do jaké délky mohou narůst červi ve střevech

Worm humans

A teď pozor! Tasemnice mohou být špatnou zprávou také pro lidi

Ale neděste se, tato nákaza je vzácná. Lidé mohou náhodně pozřít vajíčka škrkavky Toxocara mnoha způsoby. Vajíčka například mohou zůstat v půdě a dostat se do Vašeho domu na podrážkách bot. Vajíčka se do Vašeho organismu mohou rovněž dostat tak, že pes olízne Vaše ruce poté, co si provedl očistu srsti. Abyste omezili riziko nákazy, pravidelné odčervujte Vašeho mazlíčka a vždy správně zlikvidujte jeho výkaly.

Jedno z nejobávanějších rizik pro člověka má původ ve škrkavce – Toxocara. Nákaza není běžná, avšak pokud k ní dojde, může mít ničivý dopad, protože larva je schopna se pohybovat tělesnými tkáněmi a v extrémních případech se může dostat do oka a způsobit oslepnutí.

Common worm humans

Worm hotspots

Přejíždějte kurzorem nad jednotlivými místy, abyste se dozvěděli více o některých způsobech, kterými se Vaši domácí mazlíčkové mohou nakazit červy.

Dokonce ani mláďata Vašeho zvířete nejsou chráněna před nákazou odpornými červy. Někteří červi mohou pasivně čekat ve svalové tkáni, dokud Vaše zvíře nezabřezne. Pak se přemístí přes dělohu nebo přes struk zvířete do mléka. Tímto způsobem se škrkavkou nakazí téměř všechna štěňata.

Některé tasemnice využívají blechy, aby se dostaly do těla zvířete, protože larvy blech požírají vajíčka parazitů. Uvnitř rostoucí blechy, kterou Vaše zvíře může pozřít, se začne vyvíjet larva tasemnice. Proto je důležité provádět pravidelné odblešení i odčervení Vašich mazlíčků.

Výkaly z nakaženého zvířete, kterým může být i Váš domácí mazlíček, se začnou rozkládat a pronikají do půdy. V půdě mohou být vajíčka parazitů neaktivní více než jeden rok a čekat, až budou náhodně pozřena Vaším zvířetem.

Myši, ptáci, a dokonce i ovce ulovené nebo objevené Vaším zvířetem mohou představovat riziko. Důvodem je to, že v těchto zvířatech, která Váš mazlíček může objevit a pozřít, se mohou nacházet vajíčka a larvy červů.

Common worm hotspots

Symptoms

V počátečních fázích nákazy červy může Váš mazlíček vykazovat pouze nepatrné nebo vůbec žádné příznaky. Pokud však nákaza nebude léčena, můžete pozorovat následující známky nákazy:

Ztráta
chuti

V pokročilém stadiu nákazy parazitem může u zvířete docházet k nadýmání a zvíře bude odmítat krmení.

Srst
bez lesku

Paraziti mohou zapříčinit nedostatečnou výživu zvířete, která se rovněž projeví na stavu jeho srsti. Srst bez lesku však může být způsobena také blechami či nekvalitní stravou.

Nadměrné
čištění
zadečku

Pokud si všimnete, že si Váš mazlíček omývá zadeček více než obvykle, může to signalizovat svědění způsobené parazitickou infekcí.

Průjem

Průjem vyvolaný parazitickou infekcí je zcela běžný u štěňat i koťat.

Sáňkování

Sáňkování znamená, že zvíře jezdí zadkem po zemi. To může být způsobeno pokročilou nákazou tasemnicí, protože články procházející řitním otvorem způsobují jeho podráždění.

Zvracení

Některé parazitické nákazy mohou vyvolat zvracení, přičemž parazité jsou občas viditelní ve zvratcích.

Nafouklé břicho

Projevy nafouklého břicha v důsledku parazitické nákazy jsou běžné zejména u štěňat a koťat.

Je důležité mít na paměti, že v mnoha případech zvíře nemusí vykazovat žádnou z těchto známek, ale přesto může mít parazitickou infekci. Červi obvykle zůstanou schováni ve střevech zvířete a nejsou vidět v jeho výkalech.

Treatment

Jakmile se jednou dostanou do střev, parazitičtí červi přežívají tak, že se živí obsahem střeva Vašeho zvířete nebo sáním jeho krve. Pokud nebude zahájena léčba, může to znamenat vážné zdravotní riziko. Proto je důležité odčervovat Vašeho mazlíčka nejméně každé tři měsíce.

Všeobecné podmínky použití

Přístup a použití těchto www stránek podléhají následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky, pouze pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte. Tyto www stránky byly připraveny oddělením veterinárních přípravků společnosti BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 15500 (dále jenom „Bayer“) a stejnou společností jsou i spravovány. Vyhrazujeme si právo na zrušení, částečnou nebo úplnou modifikace těchto stránek a Všeobecných podmínek použití. Společnost Bayer může tyto podmínky podle svého uvážení kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Musíme Vás proto požádat, abyste se při příští návštěvě těchto stránek znovu podívali na tyto podmínky a vzali na vědomí změny a dodatky, které byly provedeny.

Autorská práva

Všechny materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Bayer nebo společnostmi společnosti Bayer a/nebo koncernu Bayer. Používat tyto materiály můžete pouze za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích z těchto materiálů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva, jež jsou na nich uvedena. Materiály mohou být použity pouze k osobním účelům, nesmějí se používat ke komerčním účelům. Dokumenty nesmějí být měněny žádným způsobem a všechny ilustrace a údaje získané z těchto www stránek se musí použít spolu s doprovodným textem, který k ilustracím nebo údajům patří.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Bayer, jejích dceřiných společností, poboček nebo obchodních partnerů. Jakékoliv neautorizované použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k obchodním známkám a dalších práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

Společnost Bayer sestavila podrobné informace na těchto stránkách z interních a externích zdrojů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí za použití odborné péče. Tento okruh informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výlučně pro prezentaci společnosti Bayer, jejich produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani konkludentní ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že i když jsou tyto informace v den jejich zveřejnění přesné, druhý den už nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si všechny informace, které získáte z těchto webových stránek (zejména jejich aktuálnost) před jejich dalším použitím ověřili. Rady poskytované na těchto webových stránkách neznamenají, že nemusíte provádět svá vlastní ověření našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních doporučení a technických specifikací – a našich produktů, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li potřebovat nějakou radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, obraťte se na nás přímo. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že přístup k těmto webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko. Společnost Bayer ani třetí osoby podílející se na psaní, vytváření nebo přenosu těchto webových stránek nemohou nést odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k těmto webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání těchto webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že jste se spoléhali na informace, které jsou na těchto webových stránkách poskytovány.

Tyto www stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení veterinárním lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli veterinárního léčivého přípravku prezentovaného na těchto www stránkách. Vždy je třeba poradit se s veterinárním lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace veterinárního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Bayer ani jiné společnosti ze skupiny Bayer, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se Bayer, jiné společnosti ze skupiny Bayer či jejich výrobků.

WWW stránky třetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost Bayer poskytnutím těchto odkazů nevyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost Bayer také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani jakoukoli odpovědnost za škody či újmu způsobené použitím takového obsahu v libovolné formě. Společnost Bayer nenabízí žádnou záruku, že odkazované stránky budou poskytovat informace soustavné kvality. Uživatelé tyto webové stránky navštěvují na vlastní riziko. Výběr odkazů v žádném případě neznamená, že by uživatelé byli omezeni pouze na tyto odkazované stránky.

Materiály a údaje, které poskytujete

Uživatel těchto stránek je plně zodpovědný za obsah a správnost materiálů, které zasílá společnosti Bayer, stejně jako je zodpovědný za to, že neporušuje práva třetích stran, které mohou být součástí těchto materiálů. Uživatel tímto dává společnosti Bayer svolení k uložení těchto materiálů a k jejich použití ke statistickým analýzám nebo pro jakýkoliv jiný specifický obchodní účel. Bayer je oprávněný použít obsah těchto zpráv, včetně nápadů, objevů, obrázků, technik a expertíz v nich obsažených, pro jakýkoliv účel, jako vývoj, produkce a/nebo marketing produktů a služeb, reprodukovat tyto informace a poskytnout je třetím stranám bez jakéhokoliv množstevního a časového omezení.

Příslušné zákony

Všechny právní nároky nebo žaloby související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním budou vykládány podle Občanského zákoníku České Republiky s výjimkou přednostního použití ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy o mezinárodní koupi zboží z 1. července 1964 a Vídeňské Úmluvy o smlouvách a mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

Prohlášení do budoucna

Tyto webové stránky mohou obsahovat prohlášení do budoucna, která vycházejí z aktuálních předpokladů a prognóz vypracovaných vedením skupiny nebo podskupin společnosti Bayer. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady, které jsou zde uváděny. K těmto faktorům patří skutečnosti, o kterých pojednávají veřejné vydané a publikované zprávy společnosti Bayer. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Bayer na adrese www.bayer.com . Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani za jejich přizpůsobování budoucím událostem nebo vývoji.

Stránky s přihlašováním: přístupová práva

Upozorňujeme, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetí osobou a že musíte zajistit, aby jiné osoby nemohly tato práva použít bez vašeho souhlasu. Pokud zjistíte, že vaše zabezpečení v souvislosti s libovolnými údaji dostupnými na webových stránkách společnosti Bayer bylo narušeno nebo že vaše přístupová práva získala neoprávněná osoba, nebo pokud zjistíte známky toho, že by k takovému neoprávněnému přístupu mohlo dojít, musíte o tom společnost Bayer ihned vyrozumět.

Zahraniční uživatelé

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a aktualizována společností BAYER s.r.o. Je určena výhradně pro použití v České republice. Bayer neposkytuje žádnou záruku, že informace prezentované na těchto stránkách jsou také správné v místech mimo Českou republiku, a zejména to, že výrobky a služby budou k dispozici ve stejné podobě, ve stejných velikostech a za stejných podmínek. Pokud si zobrazíte tuto webovou stránku z místa mimo Českou republiku nebo si z ní stáhnete obsah, z takového místa, upozorňujeme vás, že je vaší vlastní odpovědností si zajistit, že budete jednat v souladu s právními předpisy platnými v daném místě mimo Českou republiku.

Výrobky uvedené na těchto webových stránkách mohou mít jiná balení, písmo nebo označení v závislosti na zemi, kde se daný výrobek prodává/distribuuje.

Prodej produktů společnosti Bayer

Naše výrobky jsou prodávány v souladu s aktuální verzí našich Všeobecných obchodních podmínek.

Dostupnost Stránek

Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby tyto www stránky fungovaly bezvadně, a společnost Bayer nenese za vady fungování těchto stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti těchto stránek, a (iii) fungování těchto stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Bayer.

Společnost Bayer a/nebo dodavatelé společnosti Bayer mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování těchto www stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám těchto stránek, aniž by tím společnosti Bayer vznikla jakákoliv odpovědnost.

×

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje Bayer s.r.o. (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

A. Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek.

I. Užívání našich Internetových stránek


1. Přístup na naše Internetové stránky


Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:


Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

2. Nastavení cookies


a) Co jsou cookies?

Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám váš prohlížeč může (v závislosti na době trvání cookie) znovu přenést při vaší další návštěvě našich Internetových stránek.


b) Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkční cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané pro analýzu internetových stránek a marketingové účely. V následující tabulce je uveden podrobný popis cookies, které používáme:

Funkční Cookies


Volitelné Cookies

c) V závislosti na vašem souhlasu

Volitelné cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem. Při prvním přístupu na naše Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na váš počítač cookie a banner se neobjeví po celou dobu, kdy bude cookie aktivní. Pokud vyprší doba trvání cookie nebo pokud cookie aktivně vymažete, banner se znovu objeví při vaší další návštěvě našich Internetových stránek a budete znovu požádáni o udělení souhlasu.

d) Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat i bez nastavených cookies. Ve vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete zrušit nastavení volitelných cookies zvolením příslušné možnosti zrušení uvedené v tabulce výše.

3. Analýza internetových stránek

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu vašeho užívání našich Internetových stránek. Za tímto účelem mimo jiné používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Google má navíc certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin nebo správou svého souhlasu ve výše uvedené tabulce, přičemž v druhém případě bude umístěna zakazovací cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie.

Další informace o Google Analytics viz Podmínky užívání Google Analytics, Směrnice pro ochranu osobních údajů Google Analytics a Politika ochrany osobních údajů Google.

4. Informace o vedlejších účincích a reklamacích ohledně kvality

Tyto Internetové stránky nejsou určeny pro komunikaci ohledně vedlejších účinků, nedostatečných léčebných účinků, chyb v medikaci, produktech šedého trhu/napodobenin léku, nesprávného nebo neindikovaného užití, reklamací ohledně kvality a/nebo dalších záležitostí ohledně bezpečnosti nebo kvality produktů Bayer. Pokud chcete oznámit vedlejší účinky nebo vznést reklamaci ohledně kvality, kontaktujte svého zdravotnického odborníka (např. lékaře nebo lékárníka), místní úřad kompetentní pro zdravotnické záležitosti nebo použijte naše Internetové stránky pro nahlášení nepříznivých vedlejších účinků.

Pokud nám však oznámíte nepříznivé vedlejší účinky nebo jiné záležitosti ohledně bezpečnosti nebo kvality produktů Bayer, jsme ze zákona povinni se vaším oznámením zabývat a můžeme vás kontaktovat, abyste doplnili informace. Poté budeme povinni informovat kompetentní zdravotnické úřady ohledně vámi oznámené záležitosti. V této souvislosti přepošleme vaše informace v pseudonymizované podobě, tj. nepředáme žádné informace, na základě kterých by bylo možné vás přímo identifikovat. Tato pseudonymizovaná oznámení budeme povinni případně zaslat i našim společnostem ve skupině a spolupracujícím partnerům, pokud budou rovněž povinni informovat své příslušné kompetentní zdravotnické úřady.

B. Informace ohledně vašich práv

Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. (→C.).

C. Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím uvedeného e-mailu: dataprivacyCZSK@bayer.com nebo kontaktujte našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

Koncernový ředitel pro ochranu osobních údajů
Bayer AG
51368 Leverkusen
Německo

D.Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Poslední aktualizace: 31.3.2018

Imprint

Vydal

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

© Copyright Bayer s.r.o.