☰ Menu
Bayer Global
 
Click here

Jejich rolí je být pro nás vším...
Naší rolí je poskytnutí péče, která je ochrání
Vaši mazlíčci zaujímají ve Vašem životě výjimečné postavení. Tím, že je odčervíte minimálně každé tři měsíce pomocí přípravků Drontal®, budete hrát nezastupitelnou roli i pro ně.

Přípravky řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky na odčervení, které působí proti nejčastějším střevním parazitům u psů a koček.

Parasitic Worms

Střevní parazité se dělí na oblé červy a ploché červy. Mezi oblé červy patří : škrkavky, měchovci a tenkohlavci. Ploší červi jsou tasemnice.

Jak skvělé je pobývat venku! Váš miláček může běhat s větrem o závod, zkoumat a objevovat... hmm... tyto malé příšery:

Zpět k červům
Hookworm Hookworm
Whipworm Whipworm
Roundworm Roundworm
Tapeworm Tapeworm
Hookworm Lifecycle
Whipworm Lifecycle
Roundworm Lifecycle
Tapeworm Lifecycle
Tapeworm2 Lifecycle

A yucky fact...

Některé druhy dospělých samičích červů mohou vyprodukovat

vajíček denně

...and another

Někteří červi mohou dosáhnout neuvěřitelné délky

Posunutím zjistíte, do jaké délky mohou narůst červi ve střevech

Worm humans

A teď pozor! Tasemnice mohou být špatnou zprávou také pro lidi

Ale neděste se, tato nákaza je vzácná. Lidé mohou náhodně pozřít vajíčka škrkavky Toxocara mnoha způsoby. Vajíčka například mohou zůstat v půdě a dostat se do Vašeho domu na podrážkách bot. Vajíčka se do Vašeho organismu mohou rovněž dostat tak, že pes olízne Vaše ruce poté, co si provedl očistu srsti. Abyste omezili riziko nákazy, pravidelné odčervujte Vašeho mazlíčka a vždy správně zlikvidujte jeho výkaly.

Jedno z nejobávanějších rizik pro člověka má původ ve škrkavce – Toxocara. Nákaza není běžná, avšak pokud k ní dojde, může mít ničivý dopad, protože larva je schopna se pohybovat tělesnými tkáněmi a v extrémních případech se může dostat do oka a způsobit oslepnutí.

Common worm humans

Worm hotspots

Přejíždějte kurzorem nad jednotlivými místy, abyste se dozvěděli více o některých způsobech, kterými se Vaši domácí mazlíčkové mohou nakazit červy.

Dokonce ani mláďata Vašeho zvířete nejsou chráněna před nákazou odpornými červy. Někteří červi mohou pasivně čekat ve svalové tkáni, dokud Vaše zvíře nezabřezne. Pak se přemístí přes dělohu nebo přes struk zvířete do mléka. Tímto způsobem se škrkavkou nakazí téměř všechna štěňata.

Některé tasemnice využívají blechy, aby se dostaly do těla zvířete, protože larvy blech požírají vajíčka parazitů. Uvnitř rostoucí blechy, kterou Vaše zvíře může pozřít, se začne vyvíjet larva tasemnice. Proto je důležité provádět pravidelné odblešení i odčervení Vašich mazlíčků.

Výkaly z nakaženého zvířete, kterým může být i Váš domácí mazlíček, se začnou rozkládat a pronikají do půdy. V půdě mohou být vajíčka parazitů neaktivní více než jeden rok a čekat, až budou náhodně pozřena Vaším zvířetem.

Myši, ptáci, a dokonce i ovce ulovené nebo objevené Vaším zvířetem mohou představovat riziko. Důvodem je to, že v těchto zvířatech, která Váš mazlíček může objevit a pozřít, se mohou nacházet vajíčka a larvy červů.

Common worm hotspots

Symptoms

V počátečních fázích nákazy červy může Váš mazlíček vykazovat pouze nepatrné nebo vůbec žádné příznaky. Pokud však nákaza nebude léčena, můžete pozorovat následující známky nákazy:

Ztráta
chuti

V pokročilém stadiu nákazy parazitem může u zvířete docházet k nadýmání a zvíře bude odmítat krmení.

Srst
bez lesku

Paraziti mohou zapříčinit nedostatečnou výživu zvířete, která se rovněž projeví na stavu jeho srsti. Srst bez lesku však může být způsobena také blechami či nekvalitní stravou.

Nadměrné
čištění
zadečku

Pokud si všimnete, že si Váš mazlíček omývá zadeček více než obvykle, může to signalizovat svědění způsobené parazitickou infekcí.

Průjem

Průjem vyvolaný parazitickou infekcí je zcela běžný u štěňat i koťat.

Sáňkování

Sáňkování znamená, že zvíře jezdí zadkem po zemi. To může být způsobeno pokročilou nákazou tasemnicí, protože články procházející řitním otvorem způsobují jeho podráždění.

Zvracení

Některé parazitické nákazy mohou vyvolat zvracení, přičemž parazité jsou občas viditelní ve zvratcích.

Nafouklé břicho

Projevy nafouklého břicha v důsledku parazitické nákazy jsou běžné zejména u štěňat a koťat.

Je důležité mít na paměti, že v mnoha případech zvíře nemusí vykazovat žádnou z těchto známek, ale přesto může mít parazitickou infekci. Červi obvykle zůstanou schováni ve střevech zvířete a nejsou vidět v jeho výkalech.

Treatment

Jakmile se jednou dostanou do střev, parazitičtí červi přežívají tak, že se živí obsahem střeva Vašeho zvířete nebo sáním jeho krve. Pokud nebude zahájena léčba, může to znamenat vážné zdravotní riziko. Proto je důležité odčervovat Vašeho mazlíčka nejméně každé tři měsíce.

Všeobecné podmínky použití

Přístup a použití těchto www stránek podléhají následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky, pouze pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte. Tyto www stránky byly připraveny oddělením veterinárních přípravků společnosti BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 15500 (dále jenom „Bayer“) a stejnou společností jsou i spravovány. Vyhrazujeme si právo na zrušení, částečnou nebo úplnou modifikace těchto stránek a Všeobecných podmínek použití. Společnost Bayer může tyto podmínky podle svého uvážení kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Musíme Vás proto požádat, abyste se při příští návštěvě těchto stránek znovu podívali na tyto podmínky a vzali na vědomí změny a dodatky, které byly provedeny.

Autorská práva

Všechny materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Bayer nebo společnostmi společnosti Bayer a/nebo koncernu Bayer. Používat tyto materiály můžete pouze za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích z těchto materiálů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva, jež jsou na nich uvedena. Materiály mohou být použity pouze k osobním účelům, nesmějí se používat ke komerčním účelům. Dokumenty nesmějí být měněny žádným způsobem a všechny ilustrace a údaje získané z těchto www stránek se musí použít spolu s doprovodným textem, který k ilustracím nebo údajům patří.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Bayer, jejích dceřiných společností, poboček nebo obchodních partnerů. Jakékoliv neautorizované použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k obchodním známkám a dalších práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

Společnost Bayer sestavila podrobné informace na těchto stránkách z interních a externích zdrojů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí za použití odborné péče. Tento okruh informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výlučně pro prezentaci společnosti Bayer, jejich produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani konkludentní ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že i když jsou tyto informace v den jejich zveřejnění přesné, druhý den už nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si všechny informace, které získáte z těchto webových stránek (zejména jejich aktuálnost) před jejich dalším použitím ověřili. Rady poskytované na těchto webových stránkách neznamenají, že nemusíte provádět svá vlastní ověření našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních doporučení a technických specifikací – a našich produktů, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li potřebovat nějakou radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, obraťte se na nás přímo. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že přístup k těmto webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko. Společnost Bayer ani třetí osoby podílející se na psaní, vytváření nebo přenosu těchto webových stránek nemohou nést odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k těmto webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání těchto webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že jste se spoléhali na informace, které jsou na těchto webových stránkách poskytovány.

Tyto www stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení veterinárním lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli veterinárního léčivého přípravku prezentovaného na těchto www stránkách. Vždy je třeba poradit se s veterinárním lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace veterinárního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Bayer ani jiné společnosti ze skupiny Bayer, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se Bayer, jiné společnosti ze skupiny Bayer či jejich výrobků.

WWW stránky třetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost Bayer poskytnutím těchto odkazů nevyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost Bayer také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani jakoukoli odpovědnost za škody či újmu způsobené použitím takového obsahu v libovolné formě. Společnost Bayer nenabízí žádnou záruku, že odkazované stránky budou poskytovat informace soustavné kvality. Uživatelé tyto webové stránky navštěvují na vlastní riziko. Výběr odkazů v žádném případě neznamená, že by uživatelé byli omezeni pouze na tyto odkazované stránky.

Materiály a údaje, které poskytujete

Uživatel těchto stránek je plně zodpovědný za obsah a správnost materiálů, které zasílá společnosti Bayer, stejně jako je zodpovědný za to, že neporušuje práva třetích stran, které mohou být součástí těchto materiálů. Uživatel tímto dává společnosti Bayer svolení k uložení těchto materiálů a k jejich použití ke statistickým analýzám nebo pro jakýkoliv jiný specifický obchodní účel. Bayer je oprávněný použít obsah těchto zpráv, včetně nápadů, objevů, obrázků, technik a expertíz v nich obsažených, pro jakýkoliv účel, jako vývoj, produkce a/nebo marketing produktů a služeb, reprodukovat tyto informace a poskytnout je třetím stranám bez jakéhokoliv množstevního a časového omezení.

Příslušné zákony

Všechny právní nároky nebo žaloby související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním budou vykládány podle Občanského zákoníku České Republiky s výjimkou přednostního použití ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy o mezinárodní koupi zboží z 1. července 1964 a Vídeňské Úmluvy o smlouvách a mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

Prohlášení do budoucna

Tyto webové stránky mohou obsahovat prohlášení do budoucna, která vycházejí z aktuálních předpokladů a prognóz vypracovaných vedením skupiny nebo podskupin společnosti Bayer. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady, které jsou zde uváděny. K těmto faktorům patří skutečnosti, o kterých pojednávají veřejné vydané a publikované zprávy společnosti Bayer. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Bayer na adrese www.bayer.com . Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani za jejich přizpůsobování budoucím událostem nebo vývoji.

Stránky s přihlašováním: přístupová práva

Upozorňujeme, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetí osobou a že musíte zajistit, aby jiné osoby nemohly tato práva použít bez vašeho souhlasu. Pokud zjistíte, že vaše zabezpečení v souvislosti s libovolnými údaji dostupnými na webových stránkách společnosti Bayer bylo narušeno nebo že vaše přístupová práva získala neoprávněná osoba, nebo pokud zjistíte známky toho, že by k takovému neoprávněnému přístupu mohlo dojít, musíte o tom společnost Bayer ihned vyrozumět.

Zahraniční uživatelé

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a aktualizována společností BAYER s.r.o. Je určena výhradně pro použití v České republice. Bayer neposkytuje žádnou záruku, že informace prezentované na těchto stránkách jsou také správné v místech mimo Českou republiku, a zejména to, že výrobky a služby budou k dispozici ve stejné podobě, ve stejných velikostech a za stejných podmínek. Pokud si zobrazíte tuto webovou stránku z místa mimo Českou republiku nebo si z ní stáhnete obsah, z takového místa, upozorňujeme vás, že je vaší vlastní odpovědností si zajistit, že budete jednat v souladu s právními předpisy platnými v daném místě mimo Českou republiku.

Výrobky uvedené na těchto webových stránkách mohou mít jiná balení, písmo nebo označení v závislosti na zemi, kde se daný výrobek prodává/distribuuje.

Prodej produktů společnosti Bayer

Naše výrobky jsou prodávány v souladu s aktuální verzí našich Všeobecných obchodních podmínek.

Dostupnost Stránek

Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby tyto www stránky fungovaly bezvadně, a společnost Bayer nenese za vady fungování těchto stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti těchto stránek, a (iii) fungování těchto stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Bayer.

Společnost Bayer a/nebo dodavatelé společnosti Bayer mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování těchto www stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám těchto stránek, aniž by tím společnosti Bayer vznikla jakákoliv odpovědnost.

×

Prohlášení o ochraně soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro Bayer velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, které údaje shromažďujeme a které nikoli. Tímto prohlášením bychom Vás rovněž chtěli informovat o zabezpečení osobních údajů.

Získávání osobních údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou pro bezpečnostní účely ukládána na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data mohou vést k Vaší identifikaci, ale pro tento účel nejsou používána. Výše uvedená data technického charakteru se používají na těchto stránkách výlučně pro statistické účely s tím, že dochází k jejich anonymizaci, aby nebyli jednotliví uživatelé určitelní. Kromě toho dodržujeme přísné technické a organizační prostředky i u tohoto druhu údajů v případě jejich uchovávání a zpracovávání třetími osobami.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Je to např. v případě registrace, vyplňování dotazníků, zasílaní zpráv, e-mailů nebo v případě Vašich dotazů na produkty a služby. Databáze zůstávají v takovém případě u nás jakožto správce nebo u námi určených zpracovatelů či příjemců, o kterých byste byli informováni.

Odpovídáme za kontrolu a bezpečnost používání jakýkoli osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto dat mohou být uloženy nebo zpracovávány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například ve Spojených státech, jejichž ochrana osobních údajů se může lišit od země, v níž žijete. V takových případech, zajistíme, aby příslušná ochrana osobních údajů v takové zemi sídla zpracovatele osobních údajů byla rovnocenná těm, které platí v zemi, v níž žijete.

Účel zpracování

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak.

Právo na přístup a opravu

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života či se zákonem, zejména pokud jsou neaktuální nebo nesprávné, máte právo žádat vysvětlení a nápravu takového stavu (např. blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obraťte na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Právo odvolání souhlasu

V budoucnu máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Opět platí, že stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Uchovávání údajů

Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak (například v souvislosti s probíhajícím soudním řízením).

Cookies

Tato stránka používá takzvané „Cookies“. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace (např. Vámi preferovaný jazyk nebo nastavení webu), které Váš prohlížeč může přenést zpět k nám při Vašem dalším přístupu na naši stránku (v závislosti na životnosti Cookie).

Používáme dvě kategorie Cookies: (1) Cookies potřebné pro technické účely, bez nichž by funkčnost naší webové stránky byla omezena, a (2) Volitelné Cookies:

Cookies potřebné pro technické účely


Volitelné Cookies

Volitelné Cookies nebudeme využívat bez Vašeho předchozího souhlasu. Při Vašem prvním vstupu na naši webovou stránku se na naší webové stránce objeví banner se žádostí o Váš souhlas k použití Volitelných Cookies. Pokud Váš souhlas udělíte, nastavíme Cookies ve Vašem počítači a banner se Vám již po dobu životnosti těchto Cookies nebude zobrazovat. Po uplynutí této doby, nebo pokud odstraníte Cookie aktivně, banner se opět zobrazí při Vaší příští návštěvě naší webové stránky a budete znovu požádáni o udělení souhlasu.

Váš souhlas s použitím Volitelných Cookies můžete kdykoli odvolat změnou příslušné možnosti v tabulce výše. Samozřejmě můžete používat naše webové stránky zcela bez použití jakýchkoliv Cookies (včetně Cookies pro technické účely). Ve Vašem prohlížeči můžete použití Cookies kdykoli omezit nebo zakázat. Nicméně to může mít určitý negativní dopad na funkčnost a uživatelskou přívětivost naší stránky.

Webová analýza

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Na základě Vašeho předem uděleného souhlasu za nás společnost Google bude provádět analýzu Vašeho využívání naší webové stránky. K tomuto účelu používáme mimo jiné Cookies popsané podrobněji v tabulce výše. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním naší webové stránky (např. odkazující URL, které z našich stránek navštívíte, typ Vašeho prohlížeče, Vaše nastavení jazyka, Váš operační systém, Vaše rozlišení obrazovky) budou předány na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány; příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. V tomto procesu Vaše uživatelské údaje nebudou propojené s Vaší úplnou IP adresou. Aktivovali jsme na naší stránce funkci IP anonymizace nabízené společností Google, kdy posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) Vaší IP adresy je odstraněno. Nadto je společnost Google certifikována podle EU-USA Privacy Shield, který zajištuje odpovídající úroveň ochrany údajů ve vztahu ke zpracování dat společností Google ve Spojených státech.

Svůj souhlas s použitím webové analýzy můžete kdykoliv odvolat, buď stažením a instalací Zásuvného modulu prohlížeče nabízeného společností Google nebo správou Vašich souhlasů v tabulce výše, čímž bude nastaveno Cookie s odmítnutím. Obě možnosti zabrání webové analýze pouze pokud používáte prohlížeč, na kterém jste nainstalovali zásuvný modul, resp. pokud nesmažete Cookie s odmítnutím.

Více informací o Google Analytics naleznete v Podmínkách služby Google Analytics, v Google Analytics pravidlech bezpečnosti a soukromí a v Google politice soukromí.

Bezpečnost

Společnost Bayer používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Děti

Při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, anebo požadovat jejich odstranění.

Kontakty

Máte-li nějaké problémy, otázky nebo nápady, obraťte se na jednu z níže uvedených osob:

Matěj Daněk, advokát

PRK partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Email: Matej.Danek@prkpartners.com

Head of Data Privacy

Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail: Data Protection contact form

Neustálý vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo provádět změny v případě potřeby.

Imprint

Vydal

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

© Copyright Bayer s.r.o.