dcsimg
☰ Menu
Bayer Global
 
Click here

Jejich rolí je být pro nás vším...
Naší rolí je poskytnutí péče, která je ochrání
Vaši mazlíčci zaujímají ve Vašem životě výjimečné postavení. Tím, že je odčervíte minimálně každé tři měsíce pomocí přípravků Drontal®, budete hrát nezastupitelnou roli i pro ně.

Přípravky řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky na odčervení, které působí proti nejčastějším střevním parazitům u psů a koček.

Parasitic Worms

Střevní parazité se dělí na oblé červy a ploché červy. Mezi oblé červy patří : škrkavky, měchovci a tenkohlavci. Ploší červi jsou tasemnice.

Jak skvělé je pobývat venku! Váš miláček může běhat s větrem o závod, zkoumat a objevovat... hmm... tyto malé příšery:

Zpět k červům
Hookworm Hookworm
Whipworm Whipworm
Roundworm Roundworm
Tapeworm Tapeworm
Hookworm Lifecycle
Whipworm Lifecycle
Roundworm Lifecycle
Tapeworm Lifecycle
Tapeworm2 Lifecycle

A yucky fact...

Některé druhy dospělých samičích červů mohou vyprodukovat

vajíček denně

...and another

Někteří červi mohou dosáhnout neuvěřitelné délky

Posunutím zjistíte, do jaké délky mohou narůst červi ve střevech

Worm humans

A teď pozor! Tasemnice mohou být špatnou zprávou také pro lidi

Ale neděste se, tato nákaza je vzácná. Lidé mohou náhodně pozřít vajíčka škrkavky Toxocara mnoha způsoby. Vajíčka například mohou zůstat v půdě a dostat se do Vašeho domu na podrážkách bot. Vajíčka se do Vašeho organismu mohou rovněž dostat tak, že pes olízne Vaše ruce poté, co si provedl očistu srsti. Abyste omezili riziko nákazy, pravidelné odčervujte Vašeho mazlíčka a vždy správně zlikvidujte jeho výkaly.

Jedno z nejobávanějších rizik pro člověka má původ ve škrkavce – Toxocara. Nákaza není běžná, avšak pokud k ní dojde, může mít ničivý dopad, protože larva je schopna se pohybovat tělesnými tkáněmi a v extrémních případech se může dostat do oka a způsobit oslepnutí.

Common worm humans

Worm hotspots

Přejíždějte kurzorem nad jednotlivými místy, abyste se dozvěděli více o některých způsobech, kterými se Vaši domácí mazlíčkové mohou nakazit červy.

Dokonce ani mláďata Vašeho zvířete nejsou chráněna před nákazou odpornými červy. Někteří červi mohou pasivně čekat ve svalové tkáni, dokud Vaše zvíře nezabřezne. Pak se přemístí přes dělohu nebo přes struk zvířete do mléka. Tímto způsobem se škrkavkou nakazí téměř všechna štěňata.

Některé tasemnice využívají blechy, aby se dostaly do těla zvířete, protože larvy blech požírají vajíčka parazitů. Uvnitř rostoucí blechy, kterou Vaše zvíře může pozřít, se začne vyvíjet larva tasemnice. Proto je důležité provádět pravidelné odblešení i odčervení Vašich mazlíčků.

Výkaly z nakaženého zvířete, kterým může být i Váš domácí mazlíček, se začnou rozkládat a pronikají do půdy. V půdě mohou být vajíčka parazitů neaktivní více než jeden rok a čekat, až budou náhodně pozřena Vaším zvířetem.

Myši, ptáci, a dokonce i ovce ulovené nebo objevené Vaším zvířetem mohou představovat riziko. Důvodem je to, že v těchto zvířatech, která Váš mazlíček může objevit a pozřít, se mohou nacházet vajíčka a larvy červů.

Common worm hotspots

Symptoms

V počátečních fázích nákazy červy může Váš mazlíček vykazovat pouze nepatrné nebo vůbec žádné příznaky. Pokud však nákaza nebude léčena, můžete pozorovat následující známky nákazy:

Ztráta
chuti

V pokročilém stadiu nákazy parazitem může u zvířete docházet k nadýmání a zvíře bude odmítat krmení.

Srst
bez lesku

Paraziti mohou zapříčinit nedostatečnou výživu zvířete, která se rovněž projeví na stavu jeho srsti. Srst bez lesku však může být způsobena také blechami či nekvalitní stravou.

Nadměrné
čištění
zadečku

Pokud si všimnete, že si Váš mazlíček omývá zadeček více než obvykle, může to signalizovat svědění způsobené parazitickou infekcí.

Průjem

Průjem vyvolaný parazitickou infekcí je zcela běžný u štěňat i koťat.

Sáňkování

Sáňkování znamená, že zvíře jezdí zadkem po zemi. To může být způsobeno pokročilou nákazou tasemnicí, protože články procházející řitním otvorem způsobují jeho podráždění.

Zvracení

Některé parazitické nákazy mohou vyvolat zvracení, přičemž parazité jsou občas viditelní ve zvratcích.

Nafouklé břicho

Projevy nafouklého břicha v důsledku parazitické nákazy jsou běžné zejména u štěňat a koťat.

Je důležité mít na paměti, že v mnoha případech zvíře nemusí vykazovat žádnou z těchto známek, ale přesto může mít parazitickou infekci. Červi obvykle zůstanou schováni ve střevech zvířete a nejsou vidět v jeho výkalech.

Treatment

Jakmile se jednou dostanou do střev, parazitičtí červi přežívají tak, že se živí obsahem střeva Vašeho zvířete nebo sáním jeho krve. Pokud nebude zahájena léčba, může to znamenat vážné zdravotní riziko. Proto je důležité odčervovat Vašeho mazlíčka nejméně každé tři měsíce.

Všeobecné podmínky použití

Přístup a použití těchto www stránek podléhají následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky, pouze pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte. Tyto www stránky byly připraveny oddělením veterinárních přípravků společnosti BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 15500 (dále jenom „Bayer“) a stejnou společností jsou i spravovány. Vyhrazujeme si právo na zrušení, částečnou nebo úplnou modifikace těchto stránek a Všeobecných podmínek použití. Společnost Bayer může tyto podmínky podle svého uvážení kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Musíme Vás proto požádat, abyste se při příští návštěvě těchto stránek znovu podívali na tyto podmínky a vzali na vědomí změny a dodatky, které byly provedeny.

Autorská práva

Všechny materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Bayer nebo společnostmi společnosti Bayer a/nebo koncernu Bayer. Používat tyto materiály můžete pouze za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích z těchto materiálů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva, jež jsou na nich uvedena. Materiály mohou být použity pouze k osobním účelům, nesmějí se používat ke komerčním účelům. Dokumenty nesmějí být měněny žádným způsobem a všechny ilustrace a údaje získané z těchto www stránek se musí použít spolu s doprovodným textem, který k ilustracím nebo údajům patří.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Bayer, jejích dceřiných společností, poboček nebo obchodních partnerů. Jakékoliv neautorizované použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k obchodním známkám a dalších práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

Společnost Bayer sestavila podrobné informace na těchto stránkách z interních a externích zdrojů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí za použití odborné péče. Tento okruh informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výlučně pro prezentaci společnosti Bayer, jejich produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani konkludentní ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že i když jsou tyto informace v den jejich zveřejnění přesné, druhý den už nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si všechny informace, které získáte z těchto webových stránek (zejména jejich aktuálnost) před jejich dalším použitím ověřili. Rady poskytované na těchto webových stránkách neznamenají, že nemusíte provádět svá vlastní ověření našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních doporučení a technických specifikací – a našich produktů, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li potřebovat nějakou radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, obraťte se na nás přímo. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že přístup k těmto webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko. Společnost Bayer ani třetí osoby podílející se na psaní, vytváření nebo přenosu těchto webových stránek nemohou nést odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k těmto webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání těchto webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že jste se spoléhali na informace, které jsou na těchto webových stránkách poskytovány.

Tyto www stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení veterinárním lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli veterinárního léčivého přípravku prezentovaného na těchto www stránkách. Vždy je třeba poradit se s veterinárním lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace veterinárního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Bayer ani jiné společnosti ze skupiny Bayer, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se Bayer, jiné společnosti ze skupiny Bayer či jejich výrobků.

WWW stránky třetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost Bayer poskytnutím těchto odkazů nevyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost Bayer také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani jakoukoli odpovědnost za škody či újmu způsobené použitím takového obsahu v libovolné formě. Společnost Bayer nenabízí žádnou záruku, že odkazované stránky budou poskytovat informace soustavné kvality. Uživatelé tyto webové stránky navštěvují na vlastní riziko. Výběr odkazů v žádném případě neznamená, že by uživatelé byli omezeni pouze na tyto odkazované stránky.

Materiály a údaje, které poskytujete

Uživatel těchto stránek je plně zodpovědný za obsah a správnost materiálů, které zasílá společnosti Bayer, stejně jako je zodpovědný za to, že neporušuje práva třetích stran, které mohou být součástí těchto materiálů. Uživatel tímto dává společnosti Bayer svolení k uložení těchto materiálů a k jejich použití ke statistickým analýzám nebo pro jakýkoliv jiný specifický obchodní účel. Bayer je oprávněný použít obsah těchto zpráv, včetně nápadů, objevů, obrázků, technik a expertíz v nich obsažených, pro jakýkoliv účel, jako vývoj, produkce a/nebo marketing produktů a služeb, reprodukovat tyto informace a poskytnout je třetím stranám bez jakéhokoliv množstevního a časového omezení.

Příslušné zákony

Všechny právní nároky nebo žaloby související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním budou vykládány podle Občanského zákoníku České Republiky s výjimkou přednostního použití ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy o mezinárodní koupi zboží z 1. července 1964 a Vídeňské Úmluvy o smlouvách a mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

Prohlášení do budoucna

Tyto webové stránky mohou obsahovat prohlášení do budoucna, která vycházejí z aktuálních předpokladů a prognóz vypracovaných vedením skupiny nebo podskupin společnosti Bayer. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady, které jsou zde uváděny. K těmto faktorům patří skutečnosti, o kterých pojednávají veřejné vydané a publikované zprávy společnosti Bayer. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Bayer na adrese www.bayer.com . Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani za jejich přizpůsobování budoucím událostem nebo vývoji.

Stránky s přihlašováním: přístupová práva

Upozorňujeme, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetí osobou a že musíte zajistit, aby jiné osoby nemohly tato práva použít bez vašeho souhlasu. Pokud zjistíte, že vaše zabezpečení v souvislosti s libovolnými údaji dostupnými na webových stránkách společnosti Bayer bylo narušeno nebo že vaše přístupová práva získala neoprávněná osoba, nebo pokud zjistíte známky toho, že by k takovému neoprávněnému přístupu mohlo dojít, musíte o tom společnost Bayer ihned vyrozumět.

Zahraniční uživatelé

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a aktualizována společností BAYER s.r.o. Je určena výhradně pro použití v České republice. Bayer neposkytuje žádnou záruku, že informace prezentované na těchto stránkách jsou také správné v místech mimo Českou republiku, a zejména to, že výrobky a služby budou k dispozici ve stejné podobě, ve stejných velikostech a za stejných podmínek. Pokud si zobrazíte tuto webovou stránku z místa mimo Českou republiku nebo si z ní stáhnete obsah, z takového místa, upozorňujeme vás, že je vaší vlastní odpovědností si zajistit, že budete jednat v souladu s právními předpisy platnými v daném místě mimo Českou republiku.

Výrobky uvedené na těchto webových stránkách mohou mít jiná balení, písmo nebo označení v závislosti na zemi, kde se daný výrobek prodává/distribuuje.

Prodej produktů společnosti Bayer

Naše výrobky jsou prodávány v souladu s aktuální verzí našich Všeobecných obchodních podmínek.

Dostupnost Stránek

Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby tyto www stránky fungovaly bezvadně, a společnost Bayer nenese za vady fungování těchto stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti těchto stránek, a (iii) fungování těchto stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Bayer.

Společnost Bayer a/nebo dodavatelé společnosti Bayer mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování těchto www stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám těchto stránek, aniž by tím společnosti Bayer vznikla jakákoliv odpovědnost.

×

Ochrana soukromí

Společnost Bayer si je vědoma toho, že zabezpečení vašich soukromých informací před použitím na našich webových stránkách je důležité. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto bychom vám rádi sdělili, které údaje uchováváme a které jsou vymazány. Formou tohoto prohlášení o ochraně soukromých údajů bychom vás rádi informovali o našich bezpečnostních opatřeních.

Shromažďování údajů

Naše webové stránky můžete používat, aniž byste nám poskytli své osobní údaje. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje jako podmínku používání našich stránek, pokud to nebude potřebné k tomu, abychom vám mohli zajistit výrobek nebo službu dle vašich požadavků. Když používáte naše webové stránky, ukládáme údaje pro různé bezpečnostní účely na našich serverech. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, kterou jste použili k získání odkazu na naše stránky, webové stránky, které navštívíte z našich stránek, a vaši IP adresu. Tyto údaje by případně mohly vést k vaší identifikaci, ale my je k tomu nepoužíváme. Příležitostně tyto údaje používáme pro statistické účely, ale zachováváme anonymitu jednotlivých uživatelů tak, aby daná osoba nemohla být identifikována. Jsou-li osobní údaje poskytovány jiným osobám proto, abychom vám mohli poskytnout vámi požadované výrobky nebo služby, nebo pro jiné účely, se kterými jste souhlasili, spoléháme se při zajištění dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů na technické a organizační prostředky.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete prostřednictvím registrace, vyplněním formulářů nebo e-mailem jako součást objednávky výrobků nebo služeb, dotazů nebo žádostí týkajících se objednávaných materiálů nebo v podobných situacích, kdy jste se rozhodli nám dané informace poskytnout. Databáze a její obsah zůstávají v naší společnosti a v datových procesorech a serverech, které pracují naším jménem a které jsou nám odpovědné. Vaše osobní údaje nepředáváme my ani naši zástupci žádnou formou dále k použití třetím osobám, pokud k tomu nezískáme váš souhlas nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon. Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití všech osobních údajů, které nám poskytnete. Některé tyto údaje mohou být uloženy nebo zpracovány na počítačích umístěných v oblastech s jinou právní pravomocí, například v SRN nebo ve Spojených státech, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od právní pravomoci v ČR. V takovém případě zajistíme, aby byla dodržena příslušná ochranná opatření vyžadující, aby datový procesor v dané zemi dodržoval opatření na ochranu dat shodná s pravidly platnými v ČR.

Účel použití

Údaje, které shromažďujeme, budou používány pouze k tomu, abychom vám mohli dodat požadované výrobky nebo služby, nebo pro jiné účely, ke kterým jste nám dali souhlas, pokud zákon nestanoví jinak.

Právo na přístup a opravu

Pokud se domníváte, že údaje uložené v našem systému jsou neaktuální nebo nesprávné, máte právo je zkontrolovat a změnit. Stačí nám poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na vedoucího zabezpečení dat na níže uvedené adrese.

Právo na zrušení

Máte právo kdykoli v budoucnosti svůj souhlas k použití vašich osobních údajů stáhnout. Znovu stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na vedoucího zabezpečení dat na níže uvedené adrese.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom mohli poskytnout službu, kterou požadujete nebo ke které jste dali svůj souhlas, pokud zákon nestanoví jinak (např. v souvislosti s probíhajícím soudním sporem).

Použití souborů cookie

Na některých webových stránkách se používají tzv. soubory cookie, které nám umožňují zvýšit efektivitu vašeho individuálního používání našich webových stránek. Soubory cookie jsou identifikátory, které náš webový server může odeslat do vašeho počítače za účelem identifikace počítače používaného během relace. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby tyto soubory cookie přijímala automaticky. Jinak můžete ukládání souborů cookie deaktivovat nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás před uložením souborů cookie do vašeho počítače informoval.

Cookies, které používá tento web

Název Účel Životnost
PHPSESSID Anonymní identifikace relace (návštěvy webu), pouze pro technické účely. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. 1 hodina
UniqueID Anonymní určení doby trvání návštěvy pro statistickou analýzu s cílem optimalizovat webové stránky. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. 6 měsíců
WHGACE Load balancer cookie k zajištění správného fungování webových stránek 1 den

Zabezpečení

Společnost Bayer používá k ochraně vašich údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem technická a organizační zabezpečovací opatření. Veškeré osobní údaje, které poskytnete společnosti Bayer, budou při přenosu zašifrovány tak, aby se zabránilo případnému zneužití ze strany třetích osob. Naše zabezpečovací postupy jsou průběžně revidovány na základě nových technologických poznatků.

Děti

Při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, anebo požadovat jejich odstranění.

Kontakty:

Bayer AG
Corporate Data Protection Officer: Rainer Schwarz

Bayer AG
Rainer Schwarz
Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-Mail: Data Protection contact form

Bayer s.r.o.
Local Corporate Data Protection Officer: Robert Novák

Robert Novák
Bayer, spol. s r. o.
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Tel: +421 +421 2 5921 3321
E-Mail:

Imprint

Vydal

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

© Copyright Bayer s.r.o.